Curs avançat Mindfulness per a docents i pares 2018

Properament els docents podran inscriure mitjançant el portal del personal en el Curs avançat de Mindfulness per a docents que tindrà lloc en el pròxim mes d'octubre.

Els objectius d'aquest segon curs són preparar els docents per aprofundir i consolidar en l'aplicació del Mindfulness al dia a dia de l'aula en col·laboració amb els pares, de manera que el treball dins l'aula dels docents tingui continuïtat en l'àmbit familiar amb els pares i cuidadors de nens i adolescents.

En coherència amb l'exitosa primera edició del curs es treballarà tant la síndrome del "burnout" (professor cremat) com la prevenció de l'assetjament "bullying" escolar.
També es treballaran les habilitats bàsiques d'atenció, memòria i funcions executives dels estudiants, tan rellevants per al seu desenvolupament acadèmic i personal, així com en l'objectiu fonamental de reduir el consum de substàncies psicoactives i altres factors de risc com l'addicció a les noves tecnologies, especialment el telèfon intel·ligent.


Els continguts específics són:

  • Evidència científica dels programes específics de mindfulness a les aules.
  • Pràctica formal avançada del Mindfulness.
  • Pràctica del benestar emocional i educació positiva en les aules.
  • Pràctica del Mindfulness i Compassió a les aules.
  • Mesura dels resultats-objectiu.
  • Possibles efectes adversos d'un ús inadequat del Mindfulness.


Calendari: Gràcies a la sessió de l'espai per part del Club Pollença les sessions es faran els dilluns 1, 8, 15 i 22 d'octubre de 2018 de 18 a 20h.
Criteris de selecció dels participants:
Si se superen les places ofertes, el criteri de selecció serà:
1) Ordre de preferència que figuri a la convocatòria del CEP Inca pel que fa a destinataris.
2) Ordre d'inscripció.